Prvo izdanje Crvene inicijative: Imperijalizam kao najviši stadijum kapitalizma

Za potrebe izdavačke delatnosti Crvene inicijative, u avgustu 2011. godine formirana je biblioteka „Crvene knjige“. U okviru izdavaštva Crvene inicijative, koje se realizuje objavljivanjem knjiga i drugih publikacija o pitanjima koja se odnose na položaj radništva i perspektive njegove emancipacije, biblioteka „Crvene knjige“ ima za cilj da donese nova izdanja radova klasika marksizma-lenjinizma, kao i... Continue Reading →

Luj Altiser: LENJIN I FILOZOFIJA

U srcu marksističke teorije je jedna nauka: nauka sasvim osobita, ali ipak nauka. Ono novo što marksizam unosi u filozofiju, to je jedna nova praksa filozofije. Ta nova praksa filozofije može da izmeni filozofiju. I štaviše, da u granici svojih moći pomogne u izmeni sveta. Samo da pomogne, jer nisu teoretičari, naučnici ili filozofi, nisu čak ni "ljudi" ti koji čine istoriju, – već su to "mase", tj. klase združene u jednoj te istoj klasnoj borbi.

Antonio Gramši: PROBLEMI FILOZOFIJE I ISTORIJE

Ako se postavlja problem identifikovanja teorije i prakse, on se postavlja u ovom smislu: graditi na određenoj praksi jednu teoriju koja, podudarajući se i identifikujući s odlučujućim elementima same prakse, ubrzava istorijski proces u toku, čineći praksu homogenijom, doslednijom, delotvornijom u svim njenim elementima, odnosno jačajući je do maksimuma.

Antonio Gramši: NAŠ MARKS

Karl Marks nije za nas balavac koji kmeči u kolevci, ni bradati čovek koji plaši crkvenjake. On nije ni jedna od anegdotskih epizoda iz njegove biografije, ni jedan sjajni ili nespretni čin njegovog fizičkog bića. On je široki i smireni mozak koji misli, on je pojedinačni trenutak grozničavog vekovnog traganja koje čovečanstvo preduzima da bi postalo svesno svog postojanja i svoje budućnosti, da bi uhvatilo tajanstveni ritam istorije i odgonetnulo tajnu, da bi bilo jače u mišljenju i u delovanju.

Roza Luksemburg: MILICIJA I MILITARIZAM

Militarizam koji za društvo u celini predstavlja ekonomski potpuno apsurdno rasipanje ogromnih proizvodnih snaga, koji za radničku klasu znači snižavanje njenog životnog standarda u cilju njenog socijalnog porobljavanja, predstavlja za klasu kapitalista ekonomski najblistaviji, nezamenljiv način investiranja, kao društveno i politički najbolji oslonac njene klasne vladavine.

Create a website or blog at WordPress.com

Gore ↑