O CRNOJ GORI U NATO

Početkom decembra 2015. godine ministri inostranih poslova zemalja NATO uputili su poziv Crnoj Gori da otpočne sa pristupnim pregovorima u ovaj vojni pakt. Zbog toga što je ova tema kontroverzna u Crnoj Gori i zato što se nezanemarljiv broj njenih stanovnika protivi ulasku u ovu organizaciju, ovo pitanje neće biti postavljeno na referendumu, nego će … More O CRNOJ GORI U NATO

POVODOM GRANIČNE KRIZE IZMEĐU SRBIJE I HRVATSKE

Dobar deo tekuće 2015. godine na području bivše Jugoslavije obeležava neprestani rast nacionalističke politike, govora i napetosti, ali i u Istočnoj i Zapadnoj Evropi, kao i šire. Treba uvek imati na umu da je nacionalizam ideologija vladajuće klase, buržoaska ideologija, koja nameće interes vladajućih slojeva prikazujući ga kao opšti interes. Podsećamo da su sa talasom … More POVODOM GRANIČNE KRIZE IZMEĐU SRBIJE I HRVATSKE

Crvena inicijativa

Crvena inicijativa je kolektiv osnovan sa ciljem afirmisanja teorije i prakse društvene emancipacije radništva, podsticanja i pomaganja različitih formi radničkog organizovanja, istraživanja novih perspektiva klasne politike, propagiranja značaja borbe protiv svih oblika neravnopravnosti, protiv eksploatacije, imperijalizma i nacionalizma, kao i davanja doprinosa daljem razvoju marksističke teorije i političke analize. Crvena inicijativa osnovana je juna 2002. … More Crvena inicijativa