POVODOM GRANIČNE KRIZE IZMEĐU SRBIJE I HRVATSKE

Dobar deo tekuće 2015. godine na području bivše Jugoslavije obeležava neprestani rast nacionalističke politike, govora i napetosti, ali i u Istočnoj i Zapadnoj Evropi, kao i šire. Treba uvek imati na umu da je nacionalizam ideologija vladajuće klase, buržoaska ideologija, koja nameće interes vladajućih slojeva prikazujući ga kao opšti interes. Podsećamo da su sa talasom … More POVODOM GRANIČNE KRIZE IZMEĐU SRBIJE I HRVATSKE