Crvena inicijativa

Kolektiv osnovan sa ciljem afirmisanja teorije i prakse društvene emancipacije radništva, podsticanja i pomaganja različitih formi radničkog organizovanja, istraživanja novih perspektiva klasne politike, propagiranja značaja borbe protiv svih oblika neravnopravnosti, protiv eksploatacije, imperijalizma i nacionalizma, kao i davanja doprinosa daljem razvoju marksističke teorije i političke analize.

Crvena inicijativa osnovana je juna 2002. godine u Beogradu. Svoje ciljeve ostvarivala je razvijanjem programa političkog obrazovanja i kulturne delatnosti za potrebe radništva, kao i drugim aktivnostima koja se odnose na položaj radništva i perspektive njegove emancipacije.

—————

Crvena inicijativa Kragujevac

CiK je grupa koja ima za cilj da kroz političku i kulturnu borbu da svoj doprinos svrgavanju kapitalističkog društvenog sistema i uspostavljanju pravednijeg društva. CiK je internacionalistička, ateistička, klasna organizacija koja se u svom svakodnevnom radu bori protiv širenja verske, rasne i međunacionalne mržnje, patrijarhata, sprege države i crkve, i bilo kakvog oblika verske i nacionalne indoktrinacije. Prihvatamo i branimo pravo svakog pojedinca na političko, seksualno i versko opredeljenje. Borimo se za sve kojima su prava ugrožena. CiK se poziva na istorijsko mesto Kragujevca kao kolevke radničkog pokreta u Srbiji i na Balkanu 19. i 20. veka. CiK se bori protiv istorijskog revizionizma i pokušaja izmene kolektivnog sećanja na događaje iz Drugog svetskog rata i karakter antifašističke narodnooslobodilačke borbe. CiK se bori protiv granica, imperijalističkih ratova i siromaštva u svetu. Za društvo slobodnih i ravnopravnih ljudi. Za društvo bez eksploatacije. Za svima dostupno i besplatno školstvo i zdravstvo. Za slobodnu ljubav. „Komunisti sa prezirom odbijaju prikrivanje svojih pogleda i namera. Oni izjavljuju otvoreno da se njihovi ciljevi mogu postići samo nasilnim rušenjem čitavog dosadašnjeg društvenog poretka. Neka vladajuće klase drhte pred komunističkom revolucijom, u njoj proleteri nemaju šta da izgube osim svojih okova, a dobiće čitav svet!“


Napravite veb-sajt ili blog na WordPress.com

Gore ↑

%d bloggers like this: