NAR (Grčka): Gušenje siromašnih izaziva pobune, vreme je da se udahnu pravda i sloboda

Ubistvo Džordža Flojda koje je izvršila policija Mineapolisa i pobuna na ulicama mnogim američkih gradova još jednom su pokazali da u centru kapitalističkog sistema, sa najvećom akumulacijom bogatstva, društvena većina ne može da diše. Parola Crni životi su važni - Black Lives Matter, dubinski odražava politiku rasističke neravnopravnosti koja ponižava crne Amerikance kao građane drugog reda. Životi pripadnika... Continue Reading →

Where are the sanctions? Where is the intervention?

A handful of rich mercenaries trained by CIA appeared last year in Western media announcing that they have overthrown the government in Venezuela. Although they had almost no support in the country, their overthrowing has been represented in the West as a massive people's democratic revolution. Most of the Western governments have recognised them as... Continue Reading →

Gdje su sankcije, gdje je intervencija?

Prošle godine šačica bogataških plaćenika, koje je obučavala CIA, pojavila se u zapadnim medijima da proglase kako su svrgnuli vlast u Venezueli. Iako nisu imali gotovo nikakvu potporu u zemlji, na Zapadu su prikazani kao masovna narodna demokratska revolucija. Vlade većine zapadnih zemalja odmah su ih priznali kao vlast, a onda su im i pomogli... Continue Reading →

Make racists afraid again

Prije nekoliko dana društvene mreže je preplavila snimka još jednog okrutnog ubojstva američke policije. Žrtva je dakako crnac, 46-godišnji George Floyd, "priveden" nenaoružan i kako snimka jasno pokazuje uz upotrebe takve žestoke sile da je od posljedica uskoro i preminuo. Protiv ubojice, policajca Dereka Chauvina, i njegovih kolega koji su "incident" mirno promatrali sa strane... Continue Reading →

Vandalizam sa blagoslovom nadležnih institucija

Za vreme vanrednog stanja, policijskog časa i drugih mera koje su sprečavale okupljanja zbog proglašene pandemije, u Kragujevcu je došlo do novog uništavanja spomenika koji podsećaju na revolucionarnu istoriju radničkog pokreta. Sada je reč o beloj mermernoj tabli sa citatom Svetozara Markovića koja obeležava mesto na kome se nalazila štamparija u kojoj su štampane novine... Continue Reading →

Država Srbija kao tipičan kapitalista

Srbija nije samo kapitalistička država, već je i država-kapitalista. Iako se velikim delom poslednjih decenija odriče svoje uloge ekonomskog subjekta, ona to ipak jeste, uprkos privatizaciji svega što je do sada moglo da se privatizuje. Ona se javlja kao vlasnik određenih firmi preko kojih, istina neubedljivo, ali pokušava da pospeši javnu potrošnju i makar minimalno... Continue Reading →

NAR (Greece), CA/CI: Refugees Did Not Cause the World Crisis, Capitalism Did

Racism and xenophobia are spreading in the Balkans faster than a virus. Conservative, extreme right and fascist forces supported by the mass media and local governments create an inhuman situation for the refugees. Images from the borders of Croatia/Bosnia-Herzegovina/Serbia show brutality of repressive forces: policemen cut refugee's hair and spray-paint crosses on their head. Similar... Continue Reading →

NAR (Grčka) i CA/CI: Svjetsku krizu nisu izazvale izbjeglice, nego kapitalizam

Rasizam i ksenofobija šire se Balkanom brže od virusa. Konzervativne, ekstremnodesne i fašističke snage uz potporu medija i lokalnih vlada stvaraju nehumanu situaciju za izbjeglice. Slike s hrvatskih/bosanskohercegovačkih/srpskih granica svjedoče o brutalnosti represivnih snaga: policija šiša izbjeglice na nulu i sprejem im crta križeve na glavama. Slične se slike mogu vidjeti i na grčkoj granici... Continue Reading →

Create a website or blog at WordPress.com

Gore ↑