Mihovil Pavlek Miškina: Matija Gubec

Ti ustao si prvi, Da oslobodiš čovjeka – Tražio si lijeka, Da ne robuje brat bratu dovijeka. Oholost, lakomost i nasilje da nestane A pravica života ljudskog da osvane. Sve zlo nek se smrvi – U tome, eto Ti si bio prvi! Teško je to bilo – znao si, gdje ti je mjesto, Udarac te... Continue Reading →

Ivan Goran Kovačić: Mrzimo vas!

Mrzimo vas, hulje, Mrzimo, krvnici, Vi, pljačkaški rulje! U majčinoj klici Kunu vašu djecu utrobe svih žena Ispod doma našeg, bombom porušena. Skotovi i gmazi, Što psičete zrakom, Na krvavoj stazi, Za mračnim oblakom Dostić će vas, zmije, osvetnička strijela Iznad naših brda, dolina i sela. Kukavice, vrane, Psi tušinskih kurva, U dno naše rane... Continue Reading →

Kosta Abrašević: Crvena

Crvena je krvca što kipi u nama; Crvena je munja što oblak prolama, Crveno je nebo kad se zorom smije, Crven nam je barjak, što se gordo vije, Crvena je mržnja u našim grudima, Pa i gnev je crven što nas obuzima. O, tirani, čujte — ne treba vam kriti — I osveta naša crvena... Continue Reading →

Create a website or blog at WordPress.com

Gore ↑