Crvena inicijativa

ci-tatlinCrvena inicijativa je kolektiv osnovan sa ciljem afirmisanja teorije i prakse društvene emancipacije radništva, podsticanja i pomaganja različitih formi radničkog organizovanja, istraživanja novih perspektiva klasne politike, propagiranja značaja borbe protiv svih oblika neravnopravnosti, protiv eksploatacije, imperijalizma i nacionalizma, kao i davanja doprinosa daljem razvoju marksističke teorije i političke analize.

Crvena inicijativa osnovana je juna 2002. godine u Beogradu. Svoje ciljeve ostvaruje razvijanjem programa političkog obrazovanja i kulturne delatnosti za potrebe radništva, kao i drugim aktivnostima koja se odnose na položaj radništva i perspektive njegove emancipacije. Član ili članica Crvene inicijative može biti svako ko prihvata ciljeve Crvene inicijative i njen Statut.

———-

Crvena inicijativa Kragujevac

CiK je grupa koja ima za cilj da kroz političku i kulturnu borbu da svoj doprinos svrgavanju kapitalističkog društvenog sistema i uspostavljanju pravednijeg društva. CiK je internacionalistička, ateistička, klasna organizacija koja se u svom svakodnevnom radu bori protiv širenja verske, rasne i međunacionalne mržnje, patrijarhata, sprege države i crkve, i bilo kakvog oblika verske i nacionalne indoktrinacije. Prihvatamo i branimo pravo svakog pojedinca na političko, seksualno i versko opredeljenje. Borimo se za sve kojima su prava ugrožena. CiK se poziva na istorijsko mesto Kragujevca kao kolevke radničkog pokreta u Srbiji i na Balkanu 19. i 20. veka. CiK se bori protiv istorijskog revizionizma i pokušaja izmene kolektivnog sećanja na događaje iz Drugog svetskog rata i karakter antifašističke narodnooslobodilačke borbe. CiK se bori protiv granica, imperijalističkih ratova i siromaštva u svetu. Za društvo slobodnih i ravnopravnih ljudi. Za društvo bez eksploatacije. Za svima dostupno i besplatno školstvo i zdravstvo. Za slobodnu ljubav. „Komunisti sa prezirom odbijaju prikrivanje svojih pogleda i namera. Oni izjavljuju otvoreno da se njihovi ciljevi mogu postići samo nasilnim rušenjem čitavog dosadašnjeg društvenog poretka. Neka vladajuće klase drhte pred komunističkom revolucijom, u njoj proleteri nemaju šta da izgube osim svojih okova, a dobiće čitav svet!“

 

———-

Crvena inicijativa Beograda

Crvena inicijativa Beograda – CI(b) je marksističko-lenjinistička grupa koja istražuje nove perspektive klasne politike u cilju stvaranja platforme za izgradnju revolucionarne organizacije proletarijata i svih onih koji su eksploatisani i potlačeni.

CI(b) se organizuje na principu demokratskog centralizma, koji podrazumeva potpunu slobodu rasprave i podsticanje kritičnosti i samokritičnosti, uz odgovornost svake članice ili člana da poštuje zajednički donete odluke, što je suprotnost vladajućoj buržoaskoj nedemokratskoj politici koja promoviše liderstvo, privilegije, klike i poslušništvo.

CI(b) svoje delovanje zasniva na istorijskim iskustvima radničkih borbi, naprednog pokreta, antifašističkog otpora i revolucionarnih dostignuća od 19. do 21. veka, kako na području Beograda i Srbije, tako i na prostorima nekadašnje Jugoslavije, Balkana i čitavog sveta.

CI(b) smatra da su decenije restauracije kapitalizma u bivšim socijalističkim zemljama dovele do pogubnih demografskih, socijalnih, ekonomskih i civilizacijskih posledica po stanovništvo tih zemalja. Istovremeno, ekspanzija „neoliberalizma“, odnosno globalno jačanje diktature kapitala, donela je drastično produbljivanje bede i nejednakosti svuda u svetu, uz rast opasnosti od svetske ekološke katastrofe i ugrožavanje samog opstanka čovečanstva.

CI(b) takođe smatra da je ofanziva krupnih saveza monopolskog finansijskog kapitala u cilju kontrolisanja svetskih resursa i tržišta, koja se predstavlja bilo kao „globalni rat protiv terorizma“ bilo kao „integracija u međunarodnu zajednicu“, još jedna brutalna manifestacija imperijalističke podele sveta i vođenja imperijalističkih ratova, koja žrtvuje čitave narode interesima šačice kapitalista, a sistematski podstiče nacionalne, rasne i verske sukobe, i pojačava različite oblike diskriminacije i ugnjetavanja.

CI(b) se zalaže za solidarnost u otporu svih koji su u kapitalističkom poretku eksploatisani i potlačeni, odnosno za borbeno jedinstvo proletarijata i širih slojeva radnog naroda protiv tendencija pogoršanja položaja radništva i različitih mera povećavanja eksploatacije, protiv privatizacije, otpuštanja i nezaposlenosti, protiv imperijalizma, protiv zavisnosti u odnosu na imperijalističke centre, služenja u imperijalističkim ratovima i integracija u EU i NATO, protiv obespravljenosti žena u društvu, u porodici i na radnom mestu, protiv svih oblika polne i rodne diskriminacije, protiv nacionalne i rasne diskriminacije i ugnjetavanja, protiv šovinizma, rasizma i fašizma, protiv komercijalizacije zdravstva, školstva i drugih javnih usluga, protiv primata profita nad interesima očuvanja prirodne sredine i zdravlja.

CI(b) smatra da je putem organizovanja otpora diktaturi kapitala, i kroz internacionalno povezivanje različitih inicijativa koje organizuju takav otpor na prostoru Balkana i u svetskim okvirima, moguće razviti i političke snage za revolucionarno rušenje kapitalističkog sistema i uspostavljanje socijalističkih odnosa, koji su preduslov za stvaranje slobodne zajednice ravnopravnih ljudi.

 

Zatvoreno za komentare.

Napravite veb-sajt ili blog na WordPress.com

Gore ↑

%d bloggers like this: