Protiv davanja autocesta u koncesiju!

autoceste1Prije tjedan dana započela je kampanja za prikupljanje potpisa za raspisivanje referenduma protiv davanja hrvatskih autocesta u koncesiju i traje do 25. listopada. Inicijativa pod imenom „Ne damo naše autoceste“ okupila se sa ciljevima sprječavanja davanja hrvatskih autocesta u koncesiju, aktivnog uključivanja građana u odlučivanje o ovoj temi i stvaranja temelja za dugoročnu suradnju organiziranog civilnog društva, sindikata i građana oko pitanja upravljanja zajedničkim dobrima. Razloge koje su naveli protiv davanja autocesta u koncesiju su sljedeći: privatnom koncesionaru poklanjamo 80 milijardi kuna, prihod od koncesije neće namiriti dug autocesta, mi preuzimamo rizik – privatni koncesionar ubire profit, cestarine će poskupjeti, povećati će se troškovi održavanja lokalnih cesta i smanjiti sigurnost u prometu i izgubit ćemo stratešku polugu ekonomskog razvoja.

Crvena akcija do sada je u nekoliko navrata pisala o davanju autocesta u koncesiju čime su se potvrđivali gore navedeni razlozi zašto ne treba dati autoceste u koncesiju. Do sada su prešućivani ili marginalizirani mnogi radovi poput: „Osvrt na predloženi model monetizacije autocesta u Hrvatskoj“ ili „Moraju li se hrvatske autoceste dati u koncesiju?“ koji su argumentirano dokazali negativne strane monetizacije i davanja autocesta u koncesiju.

autoceste2Međutim, ono što je u ovoj inicijativi najspornije je predloženo „rješenje“. Predloženo rješenje, odnosno referendumsko pitanje, u stvari je u startu promašeno rješenje. Iako je sam otpor davanju autocesta u koncesije antisistemski, on će to biti samo dok traje referendum. Nakon što se skupi dovoljan broj potpisa za raspisivanje referenduma, članovi inicijative će se pouzdati u „pravnu državu i njene institucije“.

Ovoga puta neće biti potrebna sindikalna izdaja kao u slučaju Zakona o radu već će Vlada na dobro oproban način zaobići pitanje referenduma. Kao što je zaobiđeno raspisivanje referenduma o „outsourcingu“ nuđenjem „spin off“ modela, već sada vidimo da će pokušaj uvođenja preferencijalnog glasanja i smanjenja praga ulaska u sabor biti zamijenjen uvođenjem samo preferencijalnog glasanja.

Što se tiče autocesta, Vlada će možda „odustati“ od modela „monetizacije“ i „koncesija“ kako bi mogla odustati od referenduma“, ali će izmisliti novi termin ili koristiti stare poput „javno-privatnog partnerstva“ i sličnih. Time se neće promijeniti suština modela, ali će biti dovoljno da referendumsko pitanje bude zastarjelo. Iako Crvena akcija u potpunosti podržava cilj inicijative – odustajanje od davanja autocesta u koncesiju – smatramo da jedini pravi otpor mora proizaći iz najpotlačenijih dijelova društva organiziranih u borbenu organizaciju koja dosljedno može voditi borbu protiv sistema (a ne nuditi kozmetičke mjere za ispravljanje „nepravilnosti sistema“ kojeg članovi inicijative podržavaju) što će dovesti do korjenite promjene društvenog sistema. Taj korak će biti i odlučujući za stvaranje novog oblika vlasti.

Zatvoreno za komentare.

Napravite veb-sajt ili blog na WordPress.com

Gore ↑

%d bloggers like this: