Sjećanje na drugaricu Ljubu

Na današnji dan 1942. godine u borbi protiv fašista pala je drugarica Ljubica Gerovac. Rođena je u Jezeranama kod Otočca 1919. godine, u siromašnoj zemljoradničkoj porodici. Od rane mladnosti angažovala se u revolucionarnom pokretu i isticala u ilegalnoj komunističkoj agitaciji među omladinom u trgovačkim akademijama u Zagrebu i Banjaluci, a potom i na zagrebačkoj Ekonomsko-komercijalnoj visokoj školi.

Sarađivala je u redakciji lista „Seljačka misao“. Zbog svojih političkih aktivnosti više puta je hapšena 1937, 1939. i 1940. godine. Članica SKOJ postala je 1937, a u KPJ je primljena 1940. godine. Nakon sloma i okupacije Jugoslavije 1941, otišla je u Liku i uključila se u pripreme za ustanak protiv fašizma. Od početka ustanka učestvovala je u oružanim akcijama i u organizovanju žena i omladine.

U jesen 1941. izabrana je za članicu kotarskog komiteta KPH za Brinje i sekretarku kotarskog komiteta SKOJ za Brinje. Poginula je predvodeći vod partizanskog bataljona „Marko Orešković“ u napadu na ustaško uporište u rodnim Jezeranama. Sećanjem na ovu narodnu junakinju ističemo komunistički uzor poleta i borbenosti.

Zatvoreno za komentare.

Napravite veb-sajt ili blog na WordPress.com

Gore ↑

%d bloggers like this: