Jelena živi u borbi

Na današnji dan 1943. godine, fašistički okupatori streljali su drugaricu Jelenu Ćetković.

Ona je rođena 1916. godine na Cetinju, a kao mlada krojačka radnica priključila se revolucionarnom radničkom pokretu u Podgorici. Članica SKOJ postala je 1933, a nakon učešća u organizovanju kampanje za ukidanje antikomunističkog koncentracionog logora za beogradske studente u Višegradu, 1935. godine primljena je u članstvo u KPJ. Bila je aktivna u Strukovnom savezu krojačkih radnika i Kulturno-umetničkom društvu „Abrašević“. Angažovala se u ilegalnoj komunističkoj agitaciji među učenicama u Ženskoj zanatskoj školi, Podgoričkoj gimnaziji i među radnicama u Fabrici duvana „Monopol“, a učestvovala je i u osujećenoj akciji prebacivanja dobrovoljaca iz Crne Gore za borbu na strani Republike u Španskom građanskom ratu 1937. godine, zbog čega je trpela policijsku prismotru i maltretiranje.

Od 1938. živi u Beogradu, gde radi kao krojačica i uključuje se u aktivnosti komunističkog organizovanja, tako da je Pokrajinski komitet KPJ za Srbiju upućuje kao partijsku instruktorku u Niš, Užice, Kraljevo i Čačak. U tom periodu, aktivna je u radu Sindikata kožarskih radnika, u kampanji za žensko pravo glasa i protestima protiv spoljnopolitičke orijentacije Jugoslavije.

U trenutku sloma i okupacije Jugoslavije 1941, nalazi se na dužnosti sekretarke najvećeg rejonskog komiteta u okviru Mesnog komiteta KPJ za Beograd, gde radi na pripremama oružanog otpora fašističkom okupatoru. Posle dizanja ustanka i njegovog širenja u zapadnoj Srbiji i istočnoj Bosni, ona prelazi na oslobođenu teritoriju, gde dobija zadatke vezane za partijsko organizovanje i agitaciju u Majevičkom partizanskom odredu i u oslobođenom Čačku. Nakon neprijateljske ofanzive i povlačenja glavnine partizanskih snaga iz Srbije, ponovo je upućena u Beograd, radi oživljavanja aktivnosti Narodnooslobodilačkog pokreta, uzdrmane provalama okupacionog aparata u ilegalne organizacije KPJ. Na dužnosti sekretarke Mesnog komiteta KPJ za Beograd, u okolnostima velikih teškoća i opasnosti organizuje akcije komunističkih ilegalaca i udarnih grupa (najsmelije od njih su bekstvo zatvorenice Gestapoa i atentat na istaknute kvislinške agente).

Početkom marta 1942. uhapšena je u zasedi kvislinške Specijalne policije. Zbog očekivanja fašističkih agenata da će od nje doći do dragocenih podataka, u istrazi je bila podvrgnuta sistematskom fizičkom mučenju, ali bez uspeha, tako da je sredinom aprila prebačena u Banjički logor, gde je u „sobi smrti“ provela nešto više od godinu dana. Streljana je na stratištu u Jajincima u prvoj od tri grupe od 70 komunistkinja i članica Narodnooslobodilačkog pokreta ubijenih u proleće 1943. godine. Sećanje na ovu narodnu junakinju i značajnu komunističku organizatorku večita je inspiracija odvažnosti i nepokorivosti.

Zatvoreno za komentare.

Napravite veb-sajt ili blog na WordPress.com

Gore ↑

%d bloggers like this: