Teze o političkoj situaciji nakon opštih izbora u Srbiji

Stav naše organizacije po pitanju izbora je poznat: mi se držimo lenjinističke maksime da parlamentarnu borbu treba praktikovati onda kada proletarijat ima poverenja u takav oblik političke borbe.

Sa obzirom na procenat izašlih glasača, da li je ovo bila prilika da podržimo nekoga ili sami uzmemo učešće u izbornom procesu?

Po našem mišljenju – nije, a razlozi za to su sledeći:

  • uprkos medijskoj slici o velikoj izlaznosti, broj izašlih je ispod 60 odsto. Ta izlaznost postignuta je mobilizacijom koju su izvršile stranke vlasti i stranke koje to nisu, ali zastupaju interese različitih grupa vladajuće i viših klasa. Uprkos opštoj mobilizaciji i agresivnoj kampanji za učešće na izborima, ništa u ovim okolnostima ne može da obezbedi veću podršku za sistem od ove koju sada ima;
  • snage koje su učestvovale na proteklim izborima jesu frakcije vladajuće klase i njenih saveznica, drugih viših slojeva koji su su privilegovani. Među učesnicima izbora nismo uočili nijedan elemenat koji ima ili pokušava da ima uporište u radnoj klasi i potlačenim slojevima. Teme kojima su se bavili učesnici ovih izbora iste su kao i kod prethodnih koje su proširene pokušajima da se uobliči ekološka politika koja je jedina životna tema kojom su pokušali da se bave kao novootkrivenom temom među srpskim politikantima;
  • rezultati izbora nisu iznenađujući. Vučićeva konstatacija o skretanju udesno nije pravilna, jer sama činjenica da je baš on kao deklarisani obožavalac i sledbenik lika i dela ratnih zločinaca sa jedne strane, a sa druge strane verni sluga krupnog kapitala i učenik Toni Blera govori da desnije od toga ne može, a da nije otvorena fašistička tiranija. Prisustvo Boška Obradovića po drugi put u Skupštini, ili Zavetnika ne menjaju tu činjenicu;
  • kao i svaki put do sada, takozvana građanska proEU opozicija, po objavljivanju rezultata izliva gorčinu i krivi najšire mase za svoj neuspeh, uz opravdavanje lošim uslovima na koje je sama pristala unapred, a onda uzela aktivnog učešća u kontroli izbora. Takođe, kao i prethodnih izbornih ciklusa, u mobilizaciji svojih birača, služili su se istim metodama da etiketiraju i uvrede što više svojih zamišljenih protivnika od kojih istovremeno očekuju glas. Razloge za svoj rezultat treba da potraže upravo u takvom odnosu, kao i o svom stavu prema EU i NATO;
  • sa obzirom na sve okolnosti, smatramo da u Srbiji, kao jednoj od manjih zemalja kapitalističke periferije, na izborima ne može doći do značajnijih političkih promena. To će se pokazati kada, posle izbornog zatišja, ponovo krenu pritisci za uvođenje sankcija Rusiji;
  • Crvena inicijativa/Crvena akcija poziva na svakodnevnu borbu po životnim pitanjima: ekonomskim, socijalnim i pitanjima životne sredine. Uspostavljanje ravnopravnosti među ljudima i ravnoteže sa prirodom neće biti ostvareno zaokruživanjem glasačkih listića, kao što nigde do sada i nije, uprkos sve kraćim međuizbornim ciklusima.

Dole buržujski izbori!

Živela borba za socijalizam!

Zatvoreno za komentare.

Napravite veb-sajt ili blog na WordPress.com

Gore ↑

%d bloggers like this: