Umetnost tranzicionog realizma

TRANZICIONI REALIZAM


– umetnost za prolaterijat u trenutku strateške defanzive –


– otpor kulturnom imperijalizmu –


– dželat malograđanskoj umetnosti –


– jauk pauperizovanih –


– poklič boraca –


– agitaciono sredstvo –


– jasan kao dan –