SLOBODA ZA BEOGRADSKU ŠESTORKU!

SAOPŠTENJE KAMPANJE PROTIV POLITIČKE REPRESIJE

Svi nezavisni posmatrači saglasni su u tome da je proces beogradskoj šestorki isključivo (iracionalno) politički motivisan i da je kvalifikacija optužbe za „međunarodni terorizam“ groteskna i pravno neodrživa. Mnogi eminentni pravnici izneli su iscrpne analize i argumentaciju za takvu ocenu i nećemo sada ovde ponavljati njihove argumente i rezultate njihovih stručnih analiza optužnice za „međunarodni terorizam od 18 eura“.

U centru pažnje nezavisne javnosti dosada je bila ta pravna kvalifikacija „dela“ i krajnje nesrazmerna primena državne sile protiv optuženih – pritvor koji traje već peti mesec – zbog toga što su do sada javnosti bile dostupne samo te informacije o sadržaju optužnice i zbog toga što to nesumnjivo jesu najslabije i najproblematičnije tačke te političke optužnice.

Iz ovih javnosti dosada dostupnih informacija o optužnici i analiza tih informacija proizlazio je pre svega zahtev za promenom pravne kvalifikacije „dela“ i za ukidanjem pritvora u kome se optuženi nalaze već peti mesec – „zbog visine zaprećene kazne za delo za koje su optuženi“.

Međutim, sa objavljivanjem optužnice od strane aktivista Kampanje protiv političke represije, javnost može da se lako uveri da ovo uopšte nisu jedine slabe tačke te optužnice i da ona zapravo i nema ni jednu jaku, ozbiljnu i održivu tačku.

Iz samog teksta optužnice očigledno je da nema pravnog osnova ni za kvalifikaciju „dela“ kao pokušaja izazivanja opšte opasnosti – zbog toga što smesa u flašama koje su bačene na pločnik pred ambasadom (a ne „na ambasadu“) nije bila zapaljiva, pa bi tako i pokušaj bilo kakvog „napada“ sa takvom smesom morao da se pravno kvalifikuje kao nepodoban pokušaj.

Međutim, najslabija tačka te optužnice zapravo je njena potpuna nesposobnost da dokaže da su šestoro optuženih zaista sudelovali u bacanju tih flaša na pločnik pred grčkom ambasadom. Optužnica svoju tvrdnju da su upravo njih šestoro organizovali i izveli to bacanje dve flaše sa nezapaljivom smesom zasniva pre svega na „priznanju“ dvoje optuženih.

Ne možemo da ne podsetimo da je priznanje optuženog bilo dovoljan dokaz krivice u pravnoj teoriji i praksi srednjevekovne inkvizicije. Ko to ovakvim optužnicama pokušava da Srbiju i njeno pravosuđe baci u taj istorijski mrak inkvizicije i koristi za to dve razbijene flaše sa nezapaljivom materijom na pločniku ispred grčke ambasade?

Zbog toga mi, upoznavši se sa celokupnim tekstom te optužnice, zahtevamo njeno potpuno povlačenje i neodložno oslobađanje šestoro uhapšenih.

Kampanja protiv političke represije
Akcioni odbor Kampanje – Administratori web sajta Kampanje

Filip Šaćirović
Jaćim Milunović
Vladimir Marković
Nenad Glišić
Pavluško Imširović
Milan Stojanović
Ivan Feher
Aleksandra Spasov
Slobodan Stamenčić

Blog Kampanje protiv političke represije povodom slučaja „beogradske šestorke“

Grupa na Facebooku Kampanje protiv političke represije povodom slučaja „beogradske šestorke“

Zatvoreno za komentare.

Create a website or blog at WordPress.com

Gore ↑

%d bloggers like this: