Radničke vijesti 10: uništavanje građevinske industrije

rv10Pojava građevinske industrije u Hrvatskoj vezana je uz proizvodnju opeke, crijepa i cementa krajem 19. stoljeća, da bi se ostala građevinska industrija (betonski proizvodi, proizvodi od drva i plastike) razvila tek nakon Drugog svjetskog rata. Glavno obilježje građevinske industrije u socijalizmu bio je porast broja zaposlenih u građevinskoj industriji, prije svega zbog izgradnje društvenih stanova i poduzeća. Iako se ponekad apsolutni broj zaposlenih smanjivao, udio građevinskih radnika u ukupnom broju radnika gotovo uvijek se povećavao sve do krize sredinom osamdesetih godina. Tako je građevinska industrija 1987. godine zapošljavala 139.000 radnika što je bio udio od 8,5% u ukupnom broju radnika. Prije devedesetih godina djelovalo je 16 velikih proizvođača predgotovljenih betonskih elemenata, 47 većih proizvođača opeke i crijepa te oko 160 obrtničkih poduzeća.
U procesu tranzicije mnoge su tvornice građevnoga materijala prestale s proizvodnjom, a prosječan godišnji broj zaposlenih u razdoblju 1991. – 2007. bio je oko 65.000 radnika s tim da je taj broj u ukupnom broju zaposlenih bio na razini od oko 5%.

Porastom građevinske aktivnosti građevinska industrija se oporavila prije desetak gosina i bila u usponu do pojave globalne recesijske krize 2008. godine, od kada je ponovno u padu. Financijska i ekonomska kriza imala je jak utjecaj na građevinsku industriju u skoro svim zemljama članicama EU-a. Zaposlenost i obujam poslova znakovito je pao u mnogim zemljama, osobito u Španjolskoj i baltičkim zemljama. U prve dvije godine krize obujam poslova pao je za petinu. Broj zaposlenih u građevinskoj industriji u razdoblju 2008. – 2014. smanjio se čak za trećinu. Godine 2008. bilo je zaposleno 108.000 radnika da bi ta brojka 2014. godine pala na 72.000 zaposlenih radnika u građevinskoj industriji.

Građevinska industrija u Hrvatskoj danas je opterećena mnogim aferama, izvlačenjem profita, namještanjem poslova na štetu javnog interesa i drugim malverzacijama koje su ju uz krizu dovele na koljena.

S obzirom da se najveći udio niže i nisko kvalificiranih radnika u ukupnom broju zaposlenih osoba, nalazi upravo u građevinarstvu (a zatim u rudarstvu i iskopavanju) uništavanje građevinske industrije još više je osiromašilo radnike ove industrije.

Zbog važnosti građevinske industrije za Hrvatsku, ovaj broj radničkih vijesti posvećen je građevinskoj industriji. Obradili smo nekoliko poduzeća građevinske industrije čije su afere bile prilično aktualne posljednjih nekoliko mjeseci: Konstruktor, Viadukt, Osijek-Kotekst, Zagorje Tehnobeton i Coning. Također, u ovaj broj smo uvrstili aktualnu borbu protiv davanja autocesta u koncesije s obzirom da je gradnja autocesta bila jedan od najznačajnijih građevinskih projekata, a iako opterećena aferama i malverzacijama, ona je danas jedan od strateških dobara Republike Hrvatske.

Radničke vijesti 10

Zatvoreno za komentare.

Create a website or blog at WordPress.com

Gore ↑

%d bloggers like this: