Zemlja siromaštva

Danas je svjetski dan borbe protiv siromaštva. U Hrvatskoj, prema nekim konzervativnim procjenama, ispod statističke granice siromaštva, živi petina građana. Više od četvrtine osoba starijih od 65 godina, odnosno gotovo polovina osoba u samačkim kućanstvima, u riziku je od siromaštva. Preko 80 posto romske djece u Hrvatskoj živi u riziku od siromaštva, dok svega 7 posto Roma ima stalan posao.

Siromaštvom su pogođeni posebno pripadnici manjina ili određenih dobnih skupina, no s obzirom da je u Hrvatskoj sve teže spajati kraj s krajem čak i sa „normalnom plaćom“, krug ljudi koji su u riziku od siromaštva je puno širi. Prizor sa slike, nažalost, naša je svakodnevica. Samo borbom protiv socijalne nepravde možemo to iskorijeniti!

Zatvoreno za komentare.

Create a website or blog at WordPress.com

Gore ↑

%d bloggers like this: