Svim simpatizerkama i simpatizerima želimo borbenu i revolucionarnu 2020. godinu

 
BERTOLT BRECHT: PJESMA KOJU TREBA PJEVATI U ZATVORU

Imate zakonike i pravilnike
Imate zatvore i utvrde
(Vaše ustanove ni ne brojimo!)
Imate tamničare i suce
Oni su dobro plaćeni i na sve spremni.
Da, i čemu?
Zar mislite da ćete nas time slomiti?
Prije nego što vas ne bude, a taj čas sve je bliže
Shvatit ćete ništa vam od toga više ne pomaže.

Imate novine i tiskare
Da nas suzbijate
i ušutkavate.
(Vaše državnike ni ne brojimo!)
Imate popove i profesore
Oni su dobro plaćeni i na sve spremni.
Da, i čemu?
Zar se morate toliko bojati istine?
Prije nego što vas ne bude, a taj čas sve je bliže
Shvatit ćete ništa vam od toga više ne pomaže.

Imate tenkove i topove,
Policajce i vojnike
[oni su loše plaćeni i na sve spremni.]
Da, i čemu?
Zar su vaši neprijatelji tako moćni?
Vjerujete kako mora biti oslonca
Koji će vam pomoći dok padate.
Jednoga dana, a taj dan sve je bliže
Vidjet ćete nema vam pomoći.

I tada ćete moći još glasno ‘stoj!’ povikati
Jer vas ni novac ni topovi više neće štititi!

Zatvoreno za komentare.

Create a website or blog at WordPress.com

Gore ↑

%d bloggers like this: