Dragica Pravica, neustrašiva i u najgorim uslovima

Na današnji dan 1942. godine streljana je drugarica Dragica Pravica. Rođena je u Bijelaču kod Trebinja 1919. godine. U mladosti je pristupila revolucionarnom pokretu i delovala među učenicima Dubrovačke gimnazije i među seoskom omladinom u okolini Trebinja, a kasnije i na Univerzitetu u Beogradu, u okviru revolucionarnog studentskog pokreta i studentskih kulturnih udruženja. Isticala se političkim radom u Domu studentkinja i u različitim studentskim akcijama protiv diktature i ugnjetavanja.

Od 1937. godine članica je SKOJ, a u KPJ je primljena 1940. Nakon sloma i okupacije Jugoslavije 1941, učestvuje u organizovanju antifašističkog ustanka u Hercegovini, posebno u akcijama prikupljanja oružja i formiranja prvih partizanskih jedinica za borbu protiv ustaša i italijanskih okupatora. U tom periodu izabrana je za članicu i sekretarku Sreskog komiteta KPJ za trebinje, sekretarku Sreskog i Okružnog komiteta SKOJ, članicu Okružnog komiteta SKOJ za Hercegovinu i sekretarku Okružnog komiteta KPJ za istočnu Hercegovinu.

Pri završetku Treće neprijateljske ofanzive (nemačko-italijanska operacija Trio) zarobili su je četnici. Nakon neuspelog isleđivanja i mučenja u italijanskom zatvoru u Dubrovniku i u četničkom zatvoru kraj Trebinja, četnički kvislinzi su je streljali zajedno s bratom Radoslavom, takođe istaknutim komunističkim borcem. Sećanjem na ovu narodnu junakinju, slavimo hrabrost antifašističkog otpora i prezir prema zločinu i izdaji.

Zatvoreno za komentare.

Napravite veb-sajt ili blog na WordPress.com

Gore ↑

%d bloggers like this: