Za jako i svima dostupno društveno zdravstvo!

Pobuna medicinskog osoblja u Srbiji koja je pokrenuta pod parolom „Ujedinjeni protiv kovida“ izazvala je očekivanu nelagodnost u vrhovima vlasti koja je odgovorila pretnjama, pritiscima i lažima. Posle tvrdnje članice kriznog štaba da su se javili lekari koji tvrde da su izmanipulisani, od početnih 350 lekara, došlo se do 2000 potpisa medicinara koji su neposredno uključeni u sistem lečenja kovida.

Pobunjenim medicinskim radnicama i radnicima podršku su pružili članovi i članice više profesionalnih udruženja, ali i obični građani koji su organizovali peticiju kojom se podržavaju zahtevi za smenu Kriznog štaba i utvrđivanje odgovornosti za aktuelno katastrofalno stanje u zdravstvenom sektoru na koje politički interesi i odnos snaga imaju veliki uticaj.

Po našem mišljenju, dobro je da glasovi koji traže prestanak uništavanja javnog zdravstva dolaze iz redova zaposlenih u tom sektoru, kao i da ti zahtevi nailaze na razumevanje i podršku u široj zajednici.

Javno zdravstvo je dobro i potreba čitavog društva, a aktuelna pandemija je potvrdila da tržišni princip u ovoj oblasti nije u stanju da se izbori ni sa mnogo manjim izazovima od ovog. Zato pozdravljamo pobunu medicinara i podršku na koju je ona naišla.

Što se nas tiče, mi ćemo se i dalje zalagati za besplatno i svima dostupno zdravstvo, za koje znamo da u okvirima kapitalističkog sistema nije moguće. Dakle, za takav zdravstveni sistem potreban je revolucionarni preobražaj čitavog društva, a jedan od osnovnih preuslova za to jeste jačanje klasnih i revolucionarnih snaga, a u okviru njih i lekara, tehničara i drugog medicinskog osoblja koje je svesno društvene uloge medicine.

Zatvoreno za komentare.

Create a website or blog at WordPress.com

Gore ↑

%d bloggers like this: