PARISKA KOMUNA

Radnički Pariz sa svojom Komunom biće večito slavljen kao slavni preteča novog društva. Njegovi mučenici su večito živi u velikom srcu radničke klase. Njegove dželate istorija je već prikovala na onaj sramni stub sa kojeg ih ni sve molitve njihovih popova neće moći skinuti!

UVOD U PROLETERSKE REVOLUCIJE

Devedestih godina XX veka buržoaska propaganda proklamovala je kraj komunizma, poistovećujući sudbinu revolucionarnog pokreta sa sudbinom režima tzv. realnog socijalizma. Ali, za nešto više od jednog veka, od kada je proletarijat počeo politički i revolucionarno da se organizuje, isto to je proglašavano bar deset puta. Ispada da komunizam neprestano umire, ali da njegov bauk neprestano kruži, ne samo Evropom. U klasnom društvu se neprestano vodi klasna borba, dolazi do plima i oseka revolucionarnih pokreta i ideja, u zavisnosti od razvoja odnosa klasnih i političkih snaga.

Create a website or blog at WordPress.com

Gore ↑