KUBANSKA REVOLUCIJA

Kastro poziva na promenu stvarnosti – "Ne izvrtati je, ali nikad ne prestajati s promenama". Na Kubi nije postojao proletarijat u klasičnom smislu. Tek 1960. se prelazi na socijalističku revoluciju. Tada je izvršena nacionalizacija svih domaćih i stranih preduzeća. Istovremeno se stvarala nova partija iz ustaničke vojske.

JUGOSLOVENSKA REVOLUCIJA

U oslobođenim delovima zemlje stvara se novi sistem vlasti. Rešavanje nacionalnog pitanje bilo je pravilno postavljeno. Bratstvo-jedinstvo je stub novog poretka. Svi narodi pored svojih štabova imali su i svoja antifašistička veća kao regionalnu zakonodavnu i izvršnu vlast. Socijalni sadržaj nove vlasti su dali mladi borci – seljaci i radnici.

KINESKA REVOLUCIJA

Mao Ce Tung u rodnom Hunanu, 1925. otkriva seljački svet i njegovu snagu. Tada piše prvo svoje delo, Analizu klasa u kineskom društvu. Mao je već prihvatio ulogu seljaštva kao elementa revolucije. Mao je predlagao oružanu agrarnu revoluciju koja bi izbila odozdo, inicijativom siromašnog seljaštva, i pod rukovodstvom revolucionarne avangrade. Siromašne seljake Mao naziva glavnom snagom revolucije.

GRAĐANSKI RAT U ŠPANIJI

Uzroci sloma španske republike su: vojna nadmoć fašističkih snaga koja se ogledala u podršci koju su obezbedile Nemačka i Italija, politika nemešanja koju su sprovodile Engleska, Francuska i SAD, nejedinstvo u republikanskom frontu, nesposobnost da se izgradi politika jedinstvenog fronta i nedoraslost rukovodilaca Španske republike istorijskom trenutku. Rat na frontovima je bio završen, ali nasilje još dugo nije prestalo. Došao je mir, pisaće pesnik Rafael Alberti, a u polju je neprestano krvarila maslina.

REVOLUCIJA U MAĐARSKOJ

Mađarska komuna je trajala 130 dana, a njeno mesto je zauzeo beli teror rumunskih okupacionih snaga i bandi admirala Hortija. Pobeda kapitalističkih snaga nad komunom na Zapadu je slavljena kao početak oseke revolucije u Evropi, što je konstatovala i Treća internacionala.

REVOLUCIJA U NEMAČKOJ

Crvena zastava vije se nad Berlinom. Kajzer je abdicirao. Obrazovana je nova vlada... Čuvajmo se ushićenja. Ova revolucija ne treba samo da očisti sve ostatke i otpatke feudalizma, njena parola nije samo republika, već socijalistička republika! Njena zastava nije crno-crveno-zlatna, zastava buržoaske revolucije iz 1848, već crvena zastava internacionalnog socijalističkog proletarijata...

OKTOBARSKA REVOLUCIJA

Zašto je sve počelo u Rusiji? Pisac Ilja Erenburg je odgovorio: "Možda zato što smo imali najviše srca a najmanje hleba". A Lenjin: "Upravo zato što je bila na granici između razvijenog Zapada i potlačenog i zaostalog Istoka". Ideje koje su pokrenute Oktobarskom revolucijom će odrediti tok kasnijih svetskih zbivanja: izgradnja društva bez klasne eksploatacije, dolazak na vlast radničke klase, koja je do tada uvek bila objekt a ne subjekt istorije, kolektivno vlasništvo nad sredstvima za proizvodnju, planska organizacija privrede u interesu zajednice, uspostavljanje demokratije koja će se preneti i u proizvodnju, puno pravo svih naroda, uključujući i one u kolonijama, osuda svih pljačkaških ratova.

Create a website or blog at WordPress.com

Gore ↑