Protesti protiv MMF u Istambulu

Protiv MMF u IstambuluTokom trajanja redovnog godišnjeg sastanka Svetske banke i Međunarodnog monetarnog fonda, koji je održan u Istambulu 6. i 7. oktobra, organizovan je veći broj demonstracija i protesta protiv privatizacije i nezaposlenosti koje su proizvod „mera stabilizacije“ po diktatu tih finansijskih institucija.

Revolucionarno orijentisani sindikati, kao i studentske, antikapitalističke, antiimperijalističke i komunističke organizacije i grupe započeli su sa protestima 28. septembra, organizujući javna okupljanja, konferencije i debate. Demonstriralo se u raznim delovima Istambula, a najviše na Trgu Taksim, gde je protest kulminirao u danima održavanja sastanka, i gde je došlo do žestokih sukoba sa policijom. I pored obimnih represivnih mera, na čijem sprovođenju su bile angažovane antiterorističke jedinice istambulske policije i nacionalna obaveštajna služba, revolucionarne grupe su uspele da održe protest.

Ni upotreba policijskih sredstava za nasilno razbijanje demonstracija, vodenih topova i suzavca, nije sprečila aktiviste iz redova istambulskog radništva i omladine da upute jasnu poruku kako narod neće bez otpora trpeti ugrožavanje svoje egzistencije, te da će se nastojanja moćnika za spasavanjem posustalog kapitalističkog sistema svuda suočavati sa javnim prezirom i protestima.

Zatvoreno za komentare.

Napravite veb-sajt ili blog na WordPress.com

Gore ↑

%d bloggers like this: