Za bojkot izbora u Srbiji

Za 2020. godinu predviđeno je održavanje parlamentarnih i lokalnih izbora u Srbiji. Sa obzirom na odnos klasnih i političkih snaga, kao i sa obzirom na trenutno stanje sistema na kapitalističkoj periferiji, naš kolektiv poziva na bojkot izbora, kao što je to bio slučaj i u prethodnim izbornim ciklusima.

Naš stav proizilazi iz lenjinističke postavke da parlamentarni oblik borbe treba praktikovati onda kada proletarijat i drugi revolucionarni subjekti imaju poverenja i podržavaju taj oblik borbe. Broj onih koji ne izlaze na izbore već decenijama jasno ukazuje da tog poverenja u ovu vrstu borbe jednostavno nema.

No, u ovom izbornom ciklusu ideja i metod borbe bojkotom izbora ima i neočekivane zastupnike u grupi buržoaskih stranaka okupljenih u Savezu za Srbiju. Ova grupacija stranaka, od kojih je većina već u parlamentu, a neke su na vlasti u dve opštine, svoj status je stekla na prethodnim izborima koji su održani pod praktično istim uslovima.

Cilj bojkota Saveza za Srbiju je da učine nelegitimnom pretpostavljenu pobedu SNS-a i potonju vlast. Za razliku od Saveza za Srbiju, mi ukazujemo na to da je čitav politički sistem nelegitiman, a u to računamo i njih iz Saveza za Srbiju, ne samo kao deo političke elite, nego i period kada su neki od njih bili na vlasti.

Srbiji je, kao i ostalim jugoslovenskim zemljama, potrebna prava opozicija, a njeni budući pripadnici se nalaze među onima koji ni do ovih izbora nisu glasali, jer nisu imali za koga i jer su na taj način izražavali svoj protest protiv političke elite koja u različitim pojavnim oblicima – nacionalističkim, liberalnim ili nacional-liberalnim, zastupa interes iste klase, ali njenih različitih frakcija i konkretnog kapitala.

Svi dosadašnji izborni procesi bili su samo bora za međusobnu preraspodelu moći unutar jedne iste klase i više-manje istih njenih zastupnika, a protiv interesa sve siromašnijih najširih slojeva stanovništva.

Protiv lažne demokratije!
Protiv lažne opozicije!
Protiv diktature kapitala!
Za socijalizam!

Zatvoreno za komentare.

Napravite veb-sajt ili blog na WordPress.com

Gore ↑

%d bloggers like this: