Srećan Dan pobede, 75. put

Pre tačno 75 godina, Hitlerovi naslednici potpisali su kapitulaciju i definitivno položili oružje pred Crvenom armijom i saveznicima. To je bio rezultat dvanaestogodišnje vladavine najreakcionarnijih elemenata sa podrškom najkrupnijeg kapitala koji je trebalo da zaštiti kapitalizam i uvede red od crvene opasnosti i nepoćudnih nacionalnih elemenata – Jevreja, Roma, Slovena i drugih koji su karakterisani kao niže rase.

Glavni nosioci i udarna pesnica te ideologije – nemački nacisti – uprkos neprestanim pokušajima da izbegnu kapitulaciju pred Sovjetskim Savezom, a sklope separatni mir sa zapadnim Saveznicima, 9. maja 1945. godine ipak su morali da priznaju poraz ne samo od vojske svog najljućeg – klasnog – neprijatelja, već je ona, na njihov užas bila sastavljena od mnogih koji su predstavljani kao pripadnici nižih rasa.

Nemerljiv doprinos pobedi nad fašizmom dalo je i nekoliko stotina hiljada jugoslovenskih partizana koji su sve vreme okupacije vodili odlučnu i herojsku borbu za novi, ravnopravniji svet, pravedniji u socijalnom smislu i lišen diskriminacija po nacionalnoj ili verskoj pripadnosti.

Divimo se delima boraca protiv fašizma, milionima boraca Crvene armije i pokreta otpora širom sveta. Istovremeno, osećamo kao dužnost da upozoravamo i borimo se kako protiv sve bezočnijih revizionističkih iskrivljavanja činjenica iz tog perioda, tako i protiv sve jačih novih formi fašizma koji je u uzletu usled sve dublje krize kapitalističkog sistema.

Srećan nam Dan pobede! Pobedili smo jednom u najtežoj borbi koju je svet do tada video. Pobedićemo ponovo. Pravda i istorija su na našoj strani!

Zatvoreno za komentare.

Napravite veb-sajt ili blog na WordPress.com

Gore ↑

%d bloggers like this: