Užička Republika – Hleb, sloboda, ogrev

Užička republika smatra se prvom oslobođenom teritorijom nastalom na tlu okupirane Evrope. Za njen zvanični početak uzima se današnji datum, 24. septembar, kada su partizanske jedinice zauzele grad od nacističkih snaga.

Užička republika trajala je 67 dana, a za to vreme postala je uzor po kome su kasnije funkcionisale oslobođene teritorije – formirani su prvi Narodni odbori kao jezgra revolucionarne vlasti kojim je KPJ kao vodeća sila NOB u praksi pokazivala svoju nameru u stvaranju novog, pravednijeg društva. Narodni odbor formiran u Užicu je radio pod parolom „Hleb, sloboda, ogrev“.

Za vreme trajanja Užičke republike, četnici pod komandom Draže Mihajlovića su počeli svoju saradnju sa nacističkim snagama, te su učestvovali u progonu partizana. Okupatorske i kvislinške snage uspostavile su punu kontrolu posle Bitke na Kadinjači kada je novoformirani Radnički bataljon, štitivši odstupnicu Glavnom štabu, izginuo do poslednjeg čoveka, te se stoga ova bitka ponekad naziva partizanskim Termopilima.

Živelo sećanje na Užičku republiku!
Slava partizanima!
Živeo socijalizam!

Zatvoreno za komentare.

Create a website or blog at WordPress.com

Gore ↑

%d bloggers like this: