Žene, život, sloboda!

Sve smo mi Mahsa Amini!

U proteklom periodu svedočili smo iskrsavanju još jednog užasnog primera rodno zasnovanog nasilja. Rodno zasnovano nasilje nije nova pojava, ali se produbljivanjem klasnih razlika, ogoljavanjem kraha kapitalističkih sila i njihovih interesa i usmerenim posezanjem društva ka nazadnim ideologijama pogoršava. Kako, na primer, nacionalizam biva sredstvo za održavanje magle međunacionalnih tenzija, tako i institucije patrijarhata dodatno podjarmljuju i prave podele koje idu u korist klasnom neprijatelju.

Patrijarhat sam je strukturni i ideološki sistem koji perpetuira privilegiju hegemonijskog maskuliniteta, te sistem moći zasnovan na rodnim ulogama. Položaj žene u takvom sistemu je položaj eksploatisanog i omalovaženog ljudskog bića.

Zavisno od lokalnih ekonomskih prilika i položaja u svetskoj strateškoj geopolitičkoj igri, patrijarhat se ispoljava svojstveno.

U Iranu je 13. septembra ubijena Mahsa Amini, dvadesetdvogodišnja Kurdkinja, od strane “moralne policije” zbog nepropisnog odevanja. Ovaj događaj pokrenuo je buru protesta, pokrenuo je nagomilani bes žena i čitavog jednog društva. Ta činjenica biva još veća ukoliko se uzme u obzir surovost iranskog državnog aparata koji nemilice ubija demonstrante već godinama.

U Srbiji, serijski silovatelji postaju medijske zvezde, dok takođe broj žrtvi, žena u rodno zasnovanom nasilju ostaje u istom rangu svake godine, samo ove godine 25 života je nasilno odzeto. Ovaj događaj pokrenuo je feministkinje i progresivne muškarce na proteste.

Isto tako u Srbiji, svedočimo najbrutalnijim neodgovornostima vlasti kroz institucije koje se plaćaju cenom nedužnih života. Sistem nije tu da štiti narod već da štiti vlastodršce i njihovu paščad!
Stop nevinim žrtvama!

Podrška i solidarnost protestima u Beogradu i Vršcu!
Promena dolazi iz naših ruku i nosi žensko ime!

Zatvoreno za komentare.

Create a website or blog at WordPress.com

Gore ↑

%d bloggers like this: