Crvena poezija – podrška borbi umetnika i umetničkih škola u Grčkoj

Pobeda borbi umetnika i učenika umetničkih škola!

Umetnički sektor u Grčkoj već skoro dva meseca vri u borbama protiv predsedničkog dekreta potpisanog sredinom decembra. Studenti/učenici i radnici u kulturi/umetnosti nastavljaju borbu okupacijom državnih pozorišta i škola koja su žarišta borbe i nepokornosti u centrima gradova putem javnih okupljanja, mobilizacijama i raznovrsnim akcijama. Oni navode da neće tolerisati potpuno obezvređivanje njihovih studija i radnih prava od strane vlade i državnog dekreta. Takođe, ostavke 41 profesora/ki iz Narodne pozorišne škole (National Theatre School) i 21 profesora/ke iz Državne pozorišne škole Severne Grčke (State Theatre School of Northern Greece) su snažan znak protesta protiv ignorisanja vlade da povuče predsednički dekret. Masovni štrajkovi održani 1, 2. i 8. februara, koji su odložili sve pozorišne predstave, produkcije, snimanje i probe, bili su masovan odgovor radnika/ca u kulturi/umetnosti na vladinu politiku.

U tekućoj eri prepunoj kriza, sve vlade zadržavaju manje-više istu političku agendu u interesu buržoazije koja nije ništa drugo do potpuno osiromašenje već ugrožene većine društva. Stepeni spreme u umetničkim školama (državnim i privatnim) su preinačeni na sekundarni nivo, to jest umetnici se poistovećuju sa srednjoškolskim diplomama, čime se umanjuju plate i profesionalna prava. Predsednički dekret dolazi u trenutku kada vlada Nove demokratije, sa svim reakcionarnim kapitalističkim reformama koje promoviše kao nasleđe politike prethodnih vlada, napada obrazovna, radnička i demokratska prava nove generacije, čime pojačava siromaštvo i bedu. Učestali politički izbori svake vlade promovisali su privatno obrazovanje umetnika istovremeno isključujući mogućnost uspostavljanja javnog školstva i školstva višeg stepena. Ovakva politika dovela je do otvaranja velikog broja privatnih umetničkih škola, ograničenja mogućnosti javnog i besplatnog školstva za umetnike, ukidanja umetničkih predmeta u školama, smanjenja subvencija u oblasti kulture, pretvaranja bioskopa u komercijalne komplekse, favorizovanja velikih producenta i „dobrotvora“, pojačanja tragičnih uslova rada u cilju profita, do potpune devalvacije kulture. Ovakvi izbori vlada nisu nezavisni od njihove načelne strateške politike u oblasti rada, obrazovanja i kulture. Sve je to u potpunosti u skladu sa nasilnim reformama koje su nametnute u skladu sa politikom EU i kapitala; snižavanje obrazovnog/naučnog znanja mlađe generacije, i potčinjavanje tržištu/preduzetništvu i jačanju poslovanja. Čini se da će trenutno priznate stepene u scenskoj umetnosti deliti samo privatni fakulteti: reklamiranje odseka za likovnu umetnost na ovim fakultetima je već počelo.

Vlada Nove demokratije teži da dovrši transformaciju školstva u robu i polje profitabilnosti sa poslovnim interesima iznad potreba osnovnog obrazovanja i potreba učenika. Mi ovim potezom nismo iznenađeni jer pokušaji da se primene iste direktive postoje već godinama u visokom školstvu.

Borba se snažno nastavlja! Nećemo pokleknuti

Okupacije i njihova koordinacija, štrajkovi i razne borbene akcije studenata i radnika/ca u umetnosti dokazuju njihovu odlučnost u tekućoj borbi do ispunjenja njihovih zahteva.

Medijske izjave Micotakisa da će vlada rešiti problem i osnovati komitete za rešavanje pitanja ne ubeđuju nikoga. Pokušaji vlasti sumnjivim obećanjima i izuzecima, sa zakonima koji ukidaju pravo na kolektivne ugovore i prebacuju određivanje plata umetnika na dotičnu stranku i praznim rečima kao pokušajem da se umiri borba umetnika, otkrivaju njen strah i suštinsku moć borbe okupacijom i štrajkovima. Ponovo, manevar vlasti ne daje suštinske odgovore i ne zadovoljava zahteve radnika/ca u umetnosti i studenata/kinja ni za potpisivanjem kolektivnih ugovora, ni za uspostavljanjem univerzitetskog umetničkog obrazovanja.

Ova borba je utrla put za žestoko frontalno suočavanje sa suštinom vladine politike o javnom obrazovanju i radu. Utire put umetničkom obrazovanju koje će zadovoljiti savremene potrebe društva i ljudi za kulturom! Za umetnost bez sponzora i privatnih firmi. To se kosi sa politikom koja želi razbijeno obrazovanje i oblikovanje sutrašnjih radnika prema potrebama tržišta, profita i kapitala.

Zato smatramo neophodnim da se ova borba ujedini sa borbama prosvetnih radnika koji se bore protiv obrazovnih reformi usmerenih na preduzetništvo univerziteta i slomu besplatnog obrazovanja, a povezane su i zahtevima radnika/ca za kolektivni ugovor i radnička prava. Okupiranje državnih pozorišta treba da podrže udruženja umetničkih škola, sindikati umetničkog i obrazovnog sektora, udruženja studenata univerziteta, kako bi mogli da raspravljaju i održavaju skupove, sa ciljem sastavljanja borbenog plana. Zato pozivamo ceo sektor da nastavi i eskalira borbu, produbljujući njen politički sadržaj i razbuktavajući štrajkove dok se ne ispune neophodni zahtevi za budućnost kulture. Te da se suprotstave vladinoj politici Nove demokratije, razbijajući predizbornu apatiju koju gaje parlamentarne snage!

Zahtevamo:

• Hitno ukidanje predsedničkog dekreta

• Uspostavljanje isključivo javnog, besplatnog univerzitetskog obrazovanja sa realnom mogućnošću besplatnog pristupa svim potrebnim studijama umetnosti

• U gore navedenom pravcu, unapređenje nastavnih planova i programa i povećanje strukture i prijema državnih škola. Potpuno ukidanje školarina i povećanje finansiranja (školstva). Pravo na besplatan studentski obrok, smeštaj i studentsku propusnicu.

• Potpisivanje kolektivnih ugovora svuda – Nema neplaćenog rada (npr. probe)

• Povećanje fonda časova umetničkih predmeta u osnovnom i srednjem obrazovanju. Ponovno uvođenje nastave umetničkih predmeta u visokom srednjem obrazovanju. Potpora za svu potrebnu infrastrukturu za efikasnu nastavu.

• Zahtevamo obrazovanje i kulturu koja će oblikovati čoveka u celini od prvih godina njegovog obrazovanja i dalje tokom njegovog života. To je debata koja se tiče celokupnog borbenog radničkog i prosvetnog pokreta, jer su umetnost i kultura neophodan uslov za razvoj znanja, nauke, odnosa i društva kakvo svako zaslužuje.

#seesaspoumasakoute

Zatvoreno za komentare.

Napravite veb-sajt ili blog na WordPress.com

Gore ↑

%d bloggers like this: