POVODOM PROTESTA U FRANCUSKOJ I NEMAČKOJ

Kriza kapitalističkog sistema koji se već vek nalazi u fazi imperijalizma koju je Lenjin označio kao najvišu i poslednju, odražava se kroz velike društvene potrese i sukobe. Među njima su najveći oni ratni, koji karakterišu sadašnji stepen razvoja, odnosno truljenja, kapitalizma.

U tom smislu, trenutno medijski najistaknutiji rat imperijalizama u Ukrajini služi kao medijska dimna zavesa, ne samo za druge imperijalističke ratove koji se trenutno vode širom sveta, nego je takođe i dimna zavesa za sve domaće probleme.

Poskupljenja, nedovoljno grejanje, gasa i sve teži uslovi života izazivaju reakcije i u zemljama kapitalističkih metropola. Trenutno svedočimo pobuni radnih masa u Francuskoj zbog reformi penzionog fonda, mnogo manje drastičnih od onih koje su se dogodile u jugoslovenskim zemljama bez ikakvog otpora, kao i najvećem štrajku u istoriji novoujedinjene Nemačke, posle rušenja Berlinskog zida.

Protesti u Grčkoj, Izraelu, širom Latinske Amerike i drugih delova sveta imaju različite razloge, ali svaki od njih predstavlja jedno od lica velike krize sistema koja obuhvata čitavu njegovu strukturu.

Akumulirana sila sistema je velika – vojske, policije, sveopšti nadzor, politička i medijska kontrola, ali kao što stara izreka kaže – masama se ne upravlja, one nalaze svoj put kroz istoriju kada se idejno i organizaciono konsoliduju. Kapitalizam, koji je do pre samo nekoliko godina mnogima delovao nesavladivo, sada je prilično uzdrman.

Trenutni protesti, iako ogromni po svom obimu, ipak su u celokupnom procesu samo male epizode koje će imati manje ili više uspeha u svojim neposrednim zahtevima, mogu da ostvare svoju istorijsku ulogu samo ako postanu pokretačka iskra za stvaranje prave opozicione politike zasnovane na idejama sveopšte ravnopravnosti i daljeg istorijskog napretka.

Iz tog razloga, podržavamo sve proteste koji imaju socijalne, ekonomske i druge zahteve koji imaju za cilj ravnopravniji položaj svih ljudi, ali neprestano tražeći u njima najodlučnije i najnaprednije elemente koji su u stanju da borbu povedu dalje ka opštem cilju – rušenju kapitalističkog sistema kao najvećoj prepreci razvoja ljudske civilizacije i očuvanja planete.

Zatvoreno za komentare.

Napravite veb-sajt ili blog na WordPress.com

Gore ↑

%d bloggers like this: